Sociaal verwarmingsfonds

De energiefactuur betekent vaak een hele hap uit het budget, zeker voor grote gezinnen. Daarom werd door de overheid, de OCMW’s en de verwarmingssector het Sociaal Verwarmingsfonds opgericht.

Meer informatie

Gedeeltelijke tussenkomst

Het fonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Dit Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming.

Veelgestelde vragen

Het Sociaal Verwarmingsfonds richt zich tot onderstaande groepen:

  • personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en een laag gezinsinkomen (*)
  • personen met een laag gezinsinkomen (*)
  • personen in schuldbemiddeling die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen

(*) Laag gezinsinkomen= een bruto belastbaar inkomen van maximum 18.002,48 €, verhoogd met 3.332,74 € per persoon ten laste.

Indien u tot één van bovenstaande groepen behoort, dan kan het Sociaal Verwarmingsfonds tussenkomen in uw energiefactuur.

De tussenkomst ligt tussen de 0,1400 en 0,2000 € per liter, afhankelijk van de gefactureerde brandstofprijs (inclusief btw).

Per gezin en per kalenderjaar komt het Sociaal verwarmingsfonds tussen voor maximum 1.500 liter.

Betaalde prijs per liter Tussenkomst per liter Maximum bedrag van de tussenkomst
onder de 1,1200 € / L 0,1400 € / L 210 €
van 1,1200 tot 1,1450 € / L 0,1500 € / L 225 €
van 1,1450 tot 1,1700 € / L 0,1600 € / L 240 €
van 1,1700 tot 1,1950 € / L 0,1700 € / L 255 €
van 1,1950 tot 1,2200 € / L 0,1800 € / L 270 €
van 1,2200 tot 1,2450 € / L 0,1900 € / L 285 €
vanaf 1,2450 € / L 0,2000 € / L 300 €

Om een tussenkomst te krijgen van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet u binnen de 60 dagen na levering bij het OCMW van uw gemeente een aanvraag indienen.

Aan het OCMW moet u volgende zaken voorleggen:

  • een kopie van de leveringsbon of van de factuur
  • uw identiteitskaart
  • een bewijs van uw gezinsinkomen (bvb meest recente aanslagbiljet, loonfiche, attest sociale uitkering,…) of de beslissing van toelaatbaarheid tot collectieve schuldenregeling

Indien u uw laatste stookoliefactuur niet meer heeft, kan u ons steeds contacteren voor een duplicaat.

Niet gevonden wat u zocht?


Meer informatie over het Sociaal Verwarmingsfonds vindt u bij het OCMW in uw gemeente, op de website, of via het gratis nummer van het Sociaal verwarmingsfonds: 0800 90 929.

Vragen?


Heeft u vragen over de brandstoffen, de levering of bent u op zoek naar andere informatie? We staan u graag te woord.

Contacteer ons