Mazoutservice phone

Gespreide betalingen

Wij bieden onze klanten graag de keuze om te kiezen voor een betalingsformule waarbij de stookkosten worden verdeeld over een periode van 12 maanden.

Waarom stookkosten spreiden?

Waarom stookkosten spreiden?

  • u hoeft uw stookoliefactuur niet in één keer te betalen
  • u betaalt geen bijkomende kosten of interesten
  • alle betalingen worden automatisch geregeld via een maandelijkse bankdomiciliëring
  • u bepaalt zelf wanneer u uw mazouttank wil bijvullen
  • verandert uw verbruik of wijzigt de mazoutprijs, dan kan uw maandelijks bedrag worden aangepast
  • u krijgt elk jaar een gedetailleerd overzicht van alle leveringen en tussentijdse betalingen

Veelgestelde vragen

Dit systeem is voorbehouden voor bestaande klanten van Mazout Service. Dit betekent minstens 2 bestellingen en minstens 1 jaar in het klantenbestand. Indien u niet zeker weet of u hiervoor in aanmerking komt, neem gerust contact met ons op en dan bekijken we dit samen.

In onderling overleg, en op basis van uw geschatte jaarverbruik en een indicatieve tariefprijs, bepalen we het bedrag dat maandelijks wordt betaald. Alle maandbedragen worden automatisch via een domiciliëringsopdracht geïnd bij de bank van uw keuze.

U kiest zelf wanneer u uw tank wil laten vullen. De minimum bestelhoeveelheid bedraagt 900 liter en u kan maximum uw geschat jaarverbruik in één keer bestellen.

De producten worden gefactureerd op basis van de officiële tariefprijs geldig op de dag van uw bestelling. We rekenen voor deze dienst geen bijkomende kosten of intrest aan.

Na het afsluiten van een overeenkomst met Mazout Service, kan de eerste levering plaatsvinden, op voorwaarde dat de helft van het factuurbedrag betaald is. Hetzij door reeds gestorte maandbedragen, hetzij via een éénmalige betaling.

Een overeenkomst gespreide betalingen wordt afgesloten voor een duur van 24 maanden, nadien wordt deze stilzwijgend verlengd.

Bij elke levering ontvangt u een factuur met de geleverde hoeveelheid en de eenheidsprijs geldig op de dag van uw bestelling. Eénmaal per jaar, in de maand juni, krijgt u een uittreksel met een overzicht van de uitgevoerde leveringen, de verrichte betalingen en het resterende saldo.

In de maand juni wordt uw maandbedrag herberekend op basis van uw reëel verbruik, de evolutie van de stookolieprijs en het saldo van uw rekening. In geval van aanzienlijke prijswijzigingen of een belangrijke afwijking van het geschatte jaarverbruik, kan het maandelijks bedrag tussentijds worden aangepast.

Vragen?


Heeft u vragen over de brandstoffen, de levering of bent u op zoek naar andere informatie? We staan u graag te woord.

Contacteer ons