Mazoutservice phone

winterkwaliteit diesel en gasolie extra

Diesel en gasolie extra kennen een zomer- en een winterkwaliteit die onderling verschillen in eigenschappen bij lage temperatuur. In de winterperiode wordt de samenstelling in de raffinaderijen aangepast zodat deze producten vorstbestendig worden.


Vanaf half november schakelen wij dan ook automatisch over op winterkwaliteit. Houd hiermee rekening indien u diesel of gasolie extra inslaat kort vóór de winterperiode.
Zodra de buitentemperatuur onder het vriespunt zakt, verandert de paraffine die in diesel en gasolie extra zit in minuscule vaste deeltjes. Hierdoor kan de brandstoffilter verstopt raken. In vaktermen wordt de temperatuur waarbij de filter verstopt raakt het Cold Filter Plugging Point (CFPP) genoemd. De CFPP-waarde van zomerkwaliteit bedraagt gemiddeld -5° C.

Om te voorkomen dat de paraffine stolt wordt er in de raffinaderijen tijdens de winterperiode een speciaal additief aan de diesel en gasolie extra toegevoegd. Door de aangepaste samenstelling worden de nadelige effecten van paraffine-afscheiding bij lage temperaturen gereduceerd. Zo blijven diesel en gasolie extra vloeibaar tot temperaturen van -20 °C.

De precieze periode waarin winterkwaliteit verkrijgbaar is, is afhankelijk van de weersomstandigheden, maar loopt over het algemeen van half november tot half maart. De actuele CFPP-waarde van onze voorraden bedraagt in de week van 12 november -20° C.

Toevoeging van een gedeelte petroleum kan er weliswaar voor zorgen dat de diesel niet stolt, maar is niet aan te raden voor uw motor. Een dieselmotor van de oude generatie produceert in dat geval veel rook en genereert minder vermogen. Bij commonrail-motoren is iedere toevoeging zelfs uit den boze.

Wegens het lagere accijnsregime, is het toevoegen van petroleum aan diesel bovendien bij wet verboden. Vanwege de gele kleurstof in de petroleum kan zelfs een minimale hoeveelheid gemakkelijk getraceerd worden en riskeert u bij een verkeerscontrole door de douane een geldboete.

Vragen?


Heeft u vragen over de brandstoffen, de levering of bent u op zoek naar andere informatie? We staan u graag te woord.

Contacteer ons