Mazoutservice phone

Werkt onze mazoutketel straks nog op mazout?

Stookolie wordt steeds duurzamer dankzij de combinatie van mazout en hernieuwbare energiebronnen maar ook door de nieuwste condensatieketels. Daar stopt het niet bij. Er is een nieuwe generatie van vloeibare brandstoffen op komst die op termijn de klassieke stookolie kunnen vervangen.


Op dit moment worden al volop testen uitgevoerd met hernieuwbare vloeibare brandstoffen. Het goede nieuws is dat deze nieuwe brandstoffen worden ontwikkeld voor bestaande stookolieketels. Je hoeft dus geen nieuwe installatie te plaatsen. Net als de klassieke stookolie, zijn deze brandstoffen uiterst veilig om op te slaan in uw tank.

Hernieuwbare vloeibare brandstoffen zijn niet fossiel van oorsprong zoals de klassieke stookolie. Hierdoor zou de CO2-uitstoot tot 80 of 90 % kunnen dalen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën:

  1. Biomass-to-liquid of waste-to-liquid
    Deze brandstoffen worden gemaakt uit biomassa of afvalstoffen zoals houtpulp, zetmeel, plantaardige olie of algen. De meest veelbelovende brandstof die hieruit voortkomt is HVO (Hydrogenated Vegetable Oil). Dit is een brandstof waarbij plantaardige olie uit rest-of afvalstromen behandeld wordt met waterstof.

  2. Power-to-liquid of e-fuels
    Deze brandstoffen worden gemaakt met behulp van hernieuwbare energiebronnen. Daarbij wordt wind- of zonne-energie gebruikt om elektriciteit te produceren voor de elektrolyse van water. Uit die elektrolyse ontstaat dan waterstof die gecombineerd wordt met koolstofdioxide (CO2) – onttrokken aan de lucht, aan een schoorsteen bijvoorbeeld – tot vloeibare koolwaterstof. Die koolwaterstof wordt ten slotte geraffineerd tot een bruikbare vloeibare brandstof.

  3. Power-and-biomass-to-liquid
    Combineer je de twee bovenstaande technieken? Dan kom je bij de power-and-biomass-to-liquidbrandstoffen uit. Daarbij wordt de koolstofdioxide niet aan de lucht onttrokken zoals het geval is bij de power-to-liquidtechniek, maar wel uit de verwerking van biomassa. Vervolgens wordt hernieuwbare energie (zonne- of windenergie) ingezet voor de elektrolyse van water om waterstof te winnen. De geproduceerde waterstof en koolstofdioxide worden vervolgens gecombineerd tot een vloeibare brandstof die erg vergelijkbaar is met power-to-liquid.

Wij zullen de evoluties en de ontwikkelingen in de hernieuwbare vloeibare brandstoffen verder opvolgen en zullen u hiervoor op de hoogte houden.

Vragen?


Heeft u vragen over de brandstoffen, de levering of bent u op zoek naar andere informatie? We staan u graag te woord.

Contacteer ons