Mazoutservice phone

Landbouw

Personen of bedrijven actief in landbouw, tuinbouw, visteelt of bosbouwwerkzaamheden die beschikken over een 'vergunning energieproducten en elektriciteit' kunnen vrijgesteld worden van het betalen van de accijnzen op petroleumproducten.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

De accijnsvrijstelling is beperkt tot de volgende toepassingen:

  • brandstof voor verwarming van ruimtes voorbehouden voor de veeteelt
  • brandstof voor verwarming van ruimtes voorbehouden voor droog- en bewaringsinrichtingen voor landbouwproducten
  • brandstof voor de geforceerde teelt van tuinbouwproducten (boomkweek en teelt van bloemen, groenten en zaaigoed)
  • brandstof voor de exploitatie van productie- en kweektechnieken voor zoetwatervissen
  • brandstof voor de voeding van geïnstalleerde motoren op land-, tuin- en bosbouwmachines
  • brandstof voor machines, gereedschappen, werk- en voertuigen met een speciaal voortstuwingsmechanisme die speciaal worden ontworpen om gebruikt te worden in land-, tuin- en bosbouw en in de visteelt en ongeschikt zijn voor tractie en personen-, dieren- en goederenvervoer

Het privé-gebruik van deze producten is van vrijstelling uitgesloten.

Het accijnzenvoordeel hangt af van het aangekochte product:

  • 18,6521 € per 1.000 liter gasolie
  • 17,2564 € per 1.000 liter gasolie extra
  • 19,5580 € per 1.000 liter petroleum

Daarnaast wordt de bijdrage voor het sociaal verwarmingsfonds (1,60 € per 1.000 liter) op uw factuur in mindering gebracht.

U dient zich vooreerst te registreren via een specifiek registratieformulier. Dat ingevulde formulier stuurt u op naar de Gewestelijke directie van het gebied waar u gevestigd bent.

Eénmaal geregistreerd, bezorgt u ons een kopie van uw vergunning waarop uw vergunningsnummer staat vermeld. Nadie kan u bij uw bestellingen aangeven dat u een product accijnsvrij wenst aan te kopen. Wij leveren de producten dan met onmiddellijke vermindering van de accijnzen.

Een adressenlijst en bijkomende richtlijnen voor het invullen van het registratiedocument kan u hier downloaden.

Vragen?


Heeft u vragen over de brandstoffen, de levering of bent u op zoek naar andere informatie? We staan u graag te woord.

Contacteer ons